Terug naar overzicht

Waarom een supplement met ubiquinol?

01-08-2023

Co-enzym* Q10 is een vitamine-achtige stof die onmisbaar is voor de mitochondriën*, de organellen die onze cellen van energie voorzien. Vooral organen en weefsels die veel energie gebruiken, zoals het hart, de hersenen, de spieren en de darmslijmvliezen hebben veel co-enzym Q10 nodig om goed te functioneren. Co-enzym Q10 is niet alleen cruciaal voor de mitochondriale energieproductie, het heeft ook sterke antioxidatieve, ontstekingsremmende en neurobeschermende effecten. Het lichaam kan deze waardevolle stof zelf maken en je krijgt er ook een beetje van binnen via voeding, vooral door het eten van vlees en vis. De dagelijkse inname wordt geschat op 3 tot 5 milligram.

Sinds de ontdekking van co-enzym Q10 in de jaren vijftig van de vorige eeuw is dankzij een lange reeks onderzoeken duidelijk geworden dat het aanvullen van deze stof met supplementen een grote invloed heeft op ziekte en gezondheid. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat de lichaamseigen productie van co-enzym Q10 al vanaf ongeveer het 25ste levensjaar begint af te nemen. Vanaf veertig jaar is het gehalte aan co-enzym Q10 in hart en andere weefsels en organen al zo ver gedaald, dat suppletie met co-enzym Q10 interessant wordt. Ook door ziekte en oxidatieve stress* kan de hoeveelheid co-enzym Q10 in het lichaam sterk dalen. Dit kan onder andere voor vermoeidheidsklachten zorgen die kunnen verminderen door het gebruik van een supplement met co-enzym Q10. Lees het onderzoek.

Bij het kiezen van een Q10-supplement is het belangrijk om het etiket goed te checken. Er zijn namelijk twee vormen van het co-enzym: ubiquinon en ubiquinol. In het lichaam komen ze beide voor en worden ze in elkaar omgezet. De meeste supplementen met co-enzym Q10 bevatten ubiquinon omdat deze vorm makkelijker te verwerken en stabieler is. Sinds eind 2006 zijn er echter supplementen beschikbaar met een speciale, goed houdbare vorm van ubiquinol. Hier zijn vijf redenen waarom je het beste voor een supplement met ubiquinol kunt kiezen:

1. Ubiquinol wordt beter opgenomen. De biologische beschikbaarheid van ubiquinol uit voedingssupplementen is minimaal tweemaal hoger dan van ubiquinon. Bovendien blijft ubiquinol langer dan ubiquinon in het bloed aanwezig. Dit blijkt onder meer uit een experiment met tien proefpersonen tussen 60 en 78 jaar. Na een dosis van 100 milligram ubiquinol kwam er 4,3 keer meer co-enzym Q10 in het bloed terecht dan na een dosis van 100 milligram ubiquinon. Na 72 uur was de ubiquinolspiegel nog 3,8 keer hoger dan van ubiquinon.

2. Ubiquinol daalt sneller na je veertigste. Bij het ouder worden daalt de totale bloedspiegel van co-enzym Q10 (ubiquinol plus ubiquinon) geleidelijk, maar daarbij gaat ubiquinol sneller dan ubiquinon omlaag. Dit komt omdat het vermogen van het lichaam om ubiquinon in ubiquinol om te zetten achteruitgaat. Daardoor kan een ongunstige verhouding tussen de twee ontstaan. Het slikken van ubiquinol heeft daarom de voorkeur bij mensen vanaf ongeveer 40 jaar.

3. Ubiquinol is een sterke antioxidant. Terwijl zowel ubiquinon als ubiquinol belangrijk zijn voor de energieproductie van de mitochondriën, kan alleen ubiquinol vrije radicalen* onschadelijk maken en zo bescherming bieden tegen oxidatieve stress.

4. Ubiquinol is effectiever bij hart- en vaatziekten. Veel studies laten zien dat suppletie met co-enzym Q10 goed is voor het hart en de bloedvaten. Een studie uit 2014 toont bijvoorbeeld aan dat co-enzym Q10 bij chronisch hartfalen het risico om te overlijden aanzienlijk vermindert. Eerder onderzoek had al laten zien dat ubiquinol effectiever dan ubiquinon is bij het verbeteren van symptomen van deze invaliderende kwaal.

5. Ubiquinol kan bijwerkingen van statines verminderen. Een veelvoorkomende bijwerking van statines (cholesterolverlagende medicijnen) is spierzwakte en spierpijn (‘myopathie’). In 2012 liet verkennend onderzoek zien dat bij myopathie door statinegebruik het slikken van tweemaal 30 milligram ubiquinol per dag gedurende zes maanden leidt tot afname van spierpijn met gemiddeld 54 procent en afname van spierzwakte met 44 procent.

*Co-enzym: relatief klein organisch molecuul dat als hulpstof dient voor de werking van een enzym. Het bepaalt of een enzym wel of niet kan zijn activiteit kan uitvoeren.
*Mitochondriën: structuren in de lichaamscellen die worden omgeven door twee membranen waarin met behulp van zuurstof energie wordt gemaakt uit de verbranding van glucose. De vrijgekomen energie wordt tijdelijk opgeslagen in de vorm van ATP.
*Oxidatieve stress: toestand waarbij er te veel vrije radicalen worden gevormd ten opzichte van de hoeveelheid aanwezige antioxidanten.
*Vrije radicalen: moleculen die in het lichaam ontstaan als bijproduct van de verbranding van voedingsstoffen voor de energieproductie. Ze kunnen worden geneutraliseerd door antioxidanten.

Terug naar overzicht