Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren en moet niet opgevat worden als productaanprijzingen, medisch advies of als vervanging van een behandeling door een arts of andere gezondheidsprofessional. De informatie is met grote zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, voortvloeiende uit onjuiste informatie, noch anderszins.

Neem bij klachten die langer aanhouden dan 2 weken en/of die niet geschikt zijn voor zelfzorg altijd contact op met een arts. Raadpleeg een arts, apotheker of therapeut alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte.