Vitamine D essentieel voor kinderen en adolescenten

01-01-2022

Vitamine D staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Zeker voor kinderen is het een van de meest essentiële vitaminen. Sarah Taylor, Amerikaanse onderzoekster aan de Yale School of Medicine in de Verenigde Staten, toont in een recente overzichtsstudie het belang van vitamine D voor kinderen en adolescenten nog eens aan. Uit het onderzoek blijkt dat een goede vitamine D-status niet alleen van belang is voor een goede botvorming, maar dat het de gezondheid van deze groep ook op andere wijze positief beïnvloedt. 

Vitamine D voor de botgezondheid 
Vitamine D is van primair belang voor een goede botvorming. Omdat de kindertijd een belangrijke periode is voor de ontwikkeling van de botten, is voldoende vitamine D tijdens deze periode absoluut noodzakelijk. Een vitamine D-tekort kan tijdens deze fase leiden tot ernstige klachten zoals rachitis, zichtbaar door verkrommingen van de botten in de vorm van O-benen of een bochel. Ook kan een tekort aan vitamine D leiden tot spierzwakte en -pijn. Observationele studies hebben aangetoond dat een minimale vitamine D-status van 50 nmol/L nodig is voor een goede botvorming en ter voorkoming van rachitis. 

Nog meer gezondheidsvoordelen van vitamine D 
Naast het belang voor gezonde botten, blijkt uit de gebruikte studies dat vitamine D nog veel meer voordelen heeft voor de gezondheid van kinderen. Zo wordt een hogere vitamine D-status in verband gebracht met een verminderd risico op auto-immuunziekten. Bij allergische aandoeningen, blijkt met name bij astma en atopisch eczeem het aantal opvlammingen af te nemen bij suppletie met vitamine D. Ook veelvoorkomende infectieziekten bij kinderen zoals middenoorontsteking, blaasontsteking, longontsteking, griep en andere acute luchtweginfecties blijken minder voor te komen bij een hogere vitamine D-status. Om van deze gezondheidsvoordelen te profiteren is een status van minimaal 75 nmol/L benodigd. 

Conclusie 
Uit de overzichtsstudie blijkt dat vitamine D niet alleen belangrijk is voor de botvorming gedurende de kindertijd, maar in vele opzichten kan bijdragen aan een verbetering van de gezondheid van kinderen en adolescenten. Zoals een verminderd risico op auto-immuunziekten, allergische aandoeningen en infectieziekten. De studie geeft aan dat een onderhoudsdosering van 10-50 mcg per dag voor kinderen veilig is in gebruik. 

Bron
https://www.karger.com/Article/FullText/505635